Brandskyddsdokumentation är något som alla byggnader utom komplementbyggnader ska ha när de byggs, eller när de ändras. Redan när du söker bygglov, så ska du skicka med en brandskyddsbeskrivning och när bygget är klart, så måste en brandskyddsdokumentation villa​ upprättas. Brandskyddsdokumentationen ska innehålla hur brandskyddet ser ut i byggnaden. Den ska tala om hur skyddet är utformat samt vad det finns för utrymningsvägar och dörrar så väl som det ska stå med vilka brandtekniska installationer som har gjorts. 

Du kan få hjälp att upprätta en brandskyddsdokumentation för din villa. Detta så att du får med alla uppgifter som måste stå med på denna typ av dokumentation. Denna ska sedan skickas in till din kommun.

Brandskyddsdokumentation omfattar olika saker

En brandskyddsdokumentation ska finnas för alla nya byggnader, men det kan variera i hur omfattande den ska vara. Detta beror helt på vad det är för typ av byggnad. En brandskyddsdokumentation villa ser därför annorlunda ut mot vad det gör för ett garage. Kravet på att det ska finnas ett sådan här dokument har funnits sedan 1994. På Boverkets hemsida finns all information du kan tänkas behöva veta om brandskyddsdokumentationer. 

Även då byggnader ändras så ska en ny dokumentation göras, även om det redan finns en då byggnaden uppfördes.  Det går att uppdatera den befintliga dokumentationen, så att det sedan finns samlat. Om du har behov av hjälp med att göra en sådan här dokumentation, så finns det flera instanser att vända dig till, för att få det helt rätt.​​