Kategori / Tjänster & Utbildning

Trivs du som bäst när du får röra dig i skog och mark och ser jakten som en självklar del av naturvården? Då kanske en jägarexamen är någonting för dig. En jägarexamen anses som en självklar förutsättning för att få delta i den form av naturbruk som jakten innebär och är en viktig faktor för att upprätthålla jakten som en respekterad institution i samhället. 

En avslutad kurs innebär att du får en jaktlicens och jägarutbildningar hittar du på många olika håll runt om i landet. Utbildningarna finns i olika former, du kan antingen välja att gå en intensiv kurs under ett par dagar på en kursgård och om du inte har den möjligheten kan du välja att ta lektioner under kvällstid på något av Sveriges studieförbund.

En jägarexamen gör dig till expert på vilt och naturvård

Att bli jägare innebär att du tar ett steg som gör att du lever närmare naturen. När du tar en jägarexamen får du viktiga kunskaper som berör naturvård, viltarter och lagstiftning. Du kommer till exempel att få lära dig hur du köns- och åldersbestämmer viltdjur genom att betrakta dem på avstånd. Inte minst får du självklart lära dig hur du på ett korrekt sätt hanterar vapen.

 En kurs innehåller ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Teorin syftar till att fördjupa dina kunskaper om Sveriges djur och natur, och de praktiska delarna innebär bland annat prov för hagelgevär och kulgevär. Om du har en passion för naturen så är det din chans att göra den till en stor del av ditt liv. Om du tycker att detta varit intressant så är det dags att skaffa jaktlicens.

Brandskyddsdokumentation är något som alla byggnader utom komplementbyggnader ska ha när de byggs, eller när de ändras. Redan när du söker bygglov, så ska du skicka med en brandskyddsbeskrivning och när bygget är klart, så måste en brandskyddsdokumentation villa​ upprättas. Brandskyddsdokumentationen ska innehålla hur brandskyddet ser ut i byggnaden. Den ska tala om hur skyddet är utformat samt vad det finns för utrymningsvägar och dörrar så väl som det ska stå med vilka brandtekniska installationer som har gjorts. 

Du kan få hjälp att upprätta en brandskyddsdokumentation för din villa. Detta så att du får med alla uppgifter som måste stå med på denna typ av dokumentation. Denna ska sedan skickas in till din kommun.

Brandskyddsdokumentation omfattar olika saker

En brandskyddsdokumentation ska finnas för alla nya byggnader, men det kan variera i hur omfattande den ska vara. Detta beror helt på vad det är för typ av byggnad. En brandskyddsdokumentation villa ser därför annorlunda ut mot vad det gör för ett garage. Kravet på att det ska finnas ett sådan här dokument har funnits sedan 1994. På Boverkets hemsida finns all information du kan tänkas behöva veta om brandskyddsdokumentationer. 

Även då byggnader ändras så ska en ny dokumentation göras, även om det redan finns en då byggnaden uppfördes.  Det går att uppdatera den befintliga dokumentationen, så att det sedan finns samlat. Om du har behov av hjälp med att göra en sådan här dokumentation, så finns det flera instanser att vända dig till, för att få det helt rätt.​​